Κατασκευές της πατρίδας. Αρχιτεκτονική, ταυτότητα και μνήμη στις ελληνικές κοινότητες της Οδησσού και της Μασσαλίας, 19ος και 20ός αιώνας

Επιμέλεια: Καλλιόπη Αμυγδάλου